Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΦΥΣ-253. Εισαγωγή στην επιστήμη των δεδομένων και
τη μηχανική μάθηση ΙΙ  • Περιγραφή
  • Ανακοινώσεις
  • Ασκήσεις
  • Διαλέξεις/Εργαστήρια
  • Βιβλιογραφία
  • Guests